Máy ép chậm là gì? Cấu tạo máy ép chậm như thế nào?