Dự Án: Lắp Đặt Máy Rửa Bát SMI8YCS01E

Thương hiệu: BOSCH

Khách hàng: Chị Trinh – Chung Cư 319, đường Hồng Tiên, Long Biên Hà Nội

Thời gian lắp: 17h50 – 11/12/2020

Kỹ thuật viên lắp đặt: Đỗ Mạnh Tưởng